Få et godt tilbud, kontakt os her: AFDELING ØST: 28 80 00 98AFDELING VEST: 28 30 22 23

Eternittag

Et nyt eternittag er vejrbestandigt og brandhæmmende, og så lader det bygninger ånde og komme af med fugt.

Giv huset et æstetisk løft!

Et eternittag er typisk udformet som bølgeplader udført i såkaldt fibercement. Eternittaget har været brugt gennem generationer og er et godt kompromis mellem pris og kvalitet. Moderne produktionsteknik har raffineret produktet, og et nyt eternittag har i dag en holdbarhed på typisk 20-30 år eller mere.

Eternit bliver med tiden slidt af vind og vejr, og mange vælger at skifte det ud i god tid. Det er bedst at skifte eternitten, før egentlige utætheder opstår. Et nyt eternittag kan desuden give huset et markant æstetisk løft.

Nyt tag

Moderne tag i eternit er let og stærkt

Efter sundhedsrisikoen med asbestfibrene blev opdaget, blev fibrene udskiftet med ufarlige cellulosefibre. Dette gav lidt produktionsproblemer i starten med dårlige eternitplader til følge. Den ringe kvalitet gav eternittaget et lidt dårligt ry i de efterfølgende år. Dette er heldigvis helt uberettiget i forhold til et moderne tag i eternit.

Eternittagplader fremstilles i dag af en blanding af beton og cellulose, som giver en stærk, vejrbestandig og let tagplade. Disse tagplader kan lægges på eksisterende spær og tagkonstruktioner uden behov for forstærkninger.​

Aspest i gamle eternitplader

Hvis dit nuværende eternittag stammer fra 60’erne eller 70’erne, skal du være opmærksom på, at det sandsynligvis indeholder asbest. Asbestfibrene gav pladerne en exceptionel lang holdbarhed, men disse fibre blev naturligvis fjernet fra produktionen, da de viste sig at være sundhedsskadelige.

I forbindelse med udskiftning af asbestholdigt eternittag, bør du altid få ekspertbistand, da der gælder særlige forskrifter vedrørende nedtagning og bortskafning på grund af sundhedsfaren.

Skift i god tid

Med tiden vil et eternittag falme og forvitres en smule. I første omgang vil nedbrydningen kun være af kosmetisk betydning . Når taget når en vis alder, vil eternittens elasticitet dog gradvist forringes, så pladerne ikke længere kan optage de forskydninger, der opstår ved skiftende temperaturer.

Det kan give anledning til små frostsprængninger, som gradvist vokser sig større indtil egentlige huller opstår. Det er meget vigtigt at være opmærksom på denne udvikling og få taget udskiftet, inden der kommer fugtskader i træværket.

Vi står klar til at hjælpe dig

Vi har mere end 30 års samlet erfaring inden for tagarbejde og udarbejder gerne et uforpligtende tilbud på lægning af nyt tag til dig.